Jurij Aleksandrov

Jurij Aleksandrov
Category: Team Europe
INBTI-Operator: Instructor
Company: Policijos kinologas
training provided: mantrailing, Policijos
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
country: Lithuania

Description:

Jurij Aleksandrov

Policijos kinolog

Instruktoriaus

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KALBOS

• Anlgų

• Rusų

• LietuviųIšsilavinimas

Išsilavinimas

• Aukštesnysis neuniversitetinis, laivų automatizuotų sistemų eksploatacijos, TSRS laivyno ministerijos Rygos jūreivystės mokyklaŽinių įgijimas

Žinių įgijimas

• Kasmetiniiai kvalifikacijos patvirtinimo bei tobulinimo kursai, Lietuvos Policijos departamentas

• INBTI Mantrailing sertifikatas.Darbo patirtis/ Darbo istorija

DARBO PATIRTIS/ DARBO ISTORIJA

• 1995-dabar: Lietuvos policijos kinologas  (K-9)

• 2017 INBTI seminaro organizatorius Kaune.Apdovanojimai

Apdovanojimai

• Daukartinis prizinių vietų laimėtojas Lietuvos Policijos kinologų varžybose.

 Bio:

 Turėjau galimybę organizuoti INBTI seminarą Kaune. Taip pat paruošiau darbui policijai 8 šunis bei su jais dirbau.
Mano nuomone ,Kocherio metodas yra labai paprastas bei efektyvus būdas šūnų pėdsakių paruošimui .Tai daug kartų pasiteisino realiame darbe.

 

Юрий Александров

Помощник инструктора

Полицейский кинолог

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ЯзыкиЯзыки

• Английский

• Русский

• Литовский

Образование Образование 

• Рижское Мореходное училище. Эксплуатация автоматизированных систем.

Кинологическая квалификация 

• Ежегодные курсы подтверждения и повышения квалификации при кинологическом центре Департамента полиции Литвы

• INBTI Mantrailing Сертификаты.

Опыт работыОпыт работы

• 1995-по настоящее время: Полицейский кинолог  (K-9)

• 2017 INBTI Организатор семинара в Каунасе.

ДостиженияДостижения

• Многократный призер соревнований полицейских кинологов Литвы

Bio:

Организовал семинар INBTI 2017-04-28-30 в Каунасе.  Для работы в полиции подготовил 8собак с которыми работал

Мое мнение ,что метод Кохера, простой и очень эффективный метод подготовки следовых розыскных собак .Это нашло множественные подтверждения в реальной работе.

 

 

Jurij Aleksandrov

Asssistant Instructor

Police K-9

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• English

• Russian

• Lithuanian

EDUCATION

 • BS, ship automated system operation,  Latvian Marine academy

TECHNICAL TRAINING 

• Police dog trainers training courses, Lithuania Police departament

• INBTI Mantrailing Certification

 PROFESSIONAL EXPERIENCE/ Work History)

• 1995-Present: Lithuania Police department as cynologist  (K-9)

• 2017 INBTI seminar at Kaunas, organizator

AWARDS:

• Lithuanian dogs trainers cup winner, Lithuania Police department

Instructor Bio/testimonial:

 I have had the opportunity to be host/organizer of INBTI seminar at Kaunas. Also I have had training 8 dogs for Lithuania police which I was working.Through the course of my career as a K-9 handler and Instructor I have contributed to several successful searches of missing people and police work. 

In my professional opinion and experience, The Kocher Method is very simple and effective method for the preparation of search dogs. It has proven itself many times in the real world.